Gudstjenester ved Horsens- og Hammer Kirker

Her findes også info om kirkebilen

Fælles gudstjenesteliste for Horsens og Hammer Kirker

Står ikke andet anført, er det sognepræst, Daniel Høgagard, der har gudstjenesten.

-

Oktober

-

01-10, 16. s. e. trin. HO kl. 9.00/ HA kl. 10.30

08-10, 17. s. e. trin. HO kl. 10.30/ HA kl. 9.00

15-10, 18. s. e. trin. HO kl. 9.00 Høstgudstjeneste./ HA kl. 10.30

(D. 15-10 Kl. 12.00 er der fernisering i Horsens Sognegård i anledning af, at Efterårsudstillingen åbner).

22-10, 19. s. e. trin. HO ingen/ HA kl. 9.00 v/Bodil Bolding Kristensen

29-10, 20. s. e. trin. HO kl. 9.00/ HA kl. 10.30

31-10, tirsdag HO kl. 17.00 Halloween-gudstjeneste/ HA Ingen

Der er efterfølgende suppe i Horsens Sognegård, Langholt

-

November

-

05-11, Alle Helgen HO kl. 16.00/ HA kl. 19.00

12-11, 22. s. e. trin. HO kl. 9.00/ HA kl. 10.30

16-11, torsdag HO kl. 17.00 Pizzagudstjeneste m. juleklip/ HA ingen

19-11, 23. s. e. trin. - nærmere tidspunkter følger (præsteafløser)

26-11, S. s. i kirkeåret Ho kl. 9.00/ HA kl. 10.30

-

December

-

03-12, 1. s. i advent HO kl. 14.00/ HA kl. 10.30

10-12, 2. s. i advent HO kl. 10.30/ HA kl. 19.00

17-12, 3. s. i advent HO kl. 10.30/ HA kl. 9.00

24-12, Juleaften HO kl. 14.30 og kl. 16.30 / HA kl. 13.30 og kl. 15.30

25-12, Juledag HO kl. 10.30/ HA kl. 9.00

26-12, 2. Juledag HO ingen/ HA kl. 10.30

31-12, Julesøndag HO kl. 10.30/ HA kl. 9.00

 


Kirkebil til Horsens og Hammer Kirker

Horsens: 

Dantaxi 98 10 10 10

Opgiv konto nr. 7293

Husk: Bestil returkørsel ved ankomst til kirken. 

Hammer:

Østergårds Biler kører fra Liselund 1/2 time før gustjenesten gennem Uggerhalne og 15 min. før fra Hammer Sognegård. Tlf. 98 28 20 00

NB: Særlig kørsel på dage uden gudstjenester i Hammer Sogn.

 Forsøgsperiode med ændring i Gudstjenesteliturgi

Som bekendt er der oftest Gudstjeneste i enten Horsens eller Hammer på alle søn- og helligdage kl. 10.30 og så på et andet klokkeslæt (f.eks. 9.00 eller 14.00) i den ”modsatte” kirke.

Det Gudstjenestetidspunkt (af de nævnte) som flest foretrækker er helt klart kl. 10.30, kan det ses af deltagerantallet. Til Gudstjenester på søn- og helligdage på de øvrige tidspunkter, hvor der oftest kommer færre deltagere, vil vi i en forsøgsperiode på 1 år (fra og med 1. jan. 2017) benytte en lidt ”lettere” liturgi, end den vi hidindtil har benyttet, således at liturgien bedre kan gennemføres på meningsfuld måde, selv om der evt. skulle være et mindre antal deltagere til Gudstjenesten.

Ved alle de Gudstjenester der er kl. 10.30 bibeholder vi den nuværende liturgi (næsten helt) uændret (med blot én enkelt lille ændring, som jeg vender tilbage til). De Gudstjenester, der afholdes på alle andre tidspunkter end kl. 10.30 vil også have en liturgi der minder om den nuværende, men med følgende ændringer:

Der synges 1 salme mindre, og der læses 1 Bibeltekst mindre i første del af Gudstjenesten.                                                                                                                            Trosbekendelsen (synges ikke, men) siges i fællesskab. Nadverliturgi A anvendes. Nadverliturgi A minder om den liturgi ( C ) som vi ellers benytter, men har blandt andet ikke den indledende ”Hellig sang” nr. 438.

Ved Børne- og Familie-Gudstjenester der fejres på søn- og helligdage vil denne ”lettere” liturgi også blive benyttet. Ligeledes vil søndags Gudstjenesterne der fejres i Hammer sognegård i Grindsted også benytte denne liturgi.

Nu skrev jeg, at der vil være én enkelt lille ændring i vores nuværende liturgi også ved Gudstjenesterne kl. 10.30, og denne ændring består i, at vi fremadrettet ved samtlige Gudstjenester (både kl. 9.00 og 10.30 og 14.00 osv.) vil synge nr. 439 ”O du Guds Lam” IKKE før vi går til nadver, men mens vi går til nadver og mens selve nadveruddelingen finder sted. Med andre ord: Så snart indstiftelsesordene har lydt går de der ønsker det op til alterbordet og på vej derop samt under nadveren synges så nr. 439 ”O du Guds Lam!” .

Der kan naturligvis stadig fejres dåb ved alle Gudstjenester uanset tidspunktet.

Som skrevet har menighedsrådet besluttet at afprøve ovenstående i 1 år fra og med 1. januar 2017, hvorefter prøveordningen skal evalueres, så kære menighed, brug endelig de kommende måneder til at mærke og tænke efter hvorledes ovenstående fungerer og meld så frimodigt tilbage til menighedsrådet.

 

Menighedsrådet

 

 

 

Kirkelig vejviser

Dåb, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer. Klik her: Kirkelig vejviser