Sogneindsamlingen søndag d. 11. marts 2018

Læs den spændende artikel her om sogneindsamlingen 2018.

Meld dig som indsamler til kirke- og kulturmedarbejderen/Indsamlingsleder på: Tlf. 20 18 40 20


Sogneindsamlingerne i Horsens og Hammer Sogne

Hvert år i marts er der sogneindsamling i både Horsens Sogn og Hammer Sogne.

Mange frivillige går en rute til fordel for verdens fattige denne dag.

Vi begynder altid med gudstjeneste i én af sognenes kirker, hvorefter der er fælles info og morgenmad i én af sognegårdene. I de "ulige" år er gudstjenesten i Horsens Kirke med efterfølgende info i Horsens Sognegård. I de "lige" år er gudstjenesten i Hammer Kirke med efterfølgende info i Hammer Sognegård i Grindsted.

Når man er færdig med morgenmaden, kører bussen de indsamlere og kirkegængere, der skal indsamle i nabosognet, tilbage.

Når man som indsamler vender tilbage fra sin rute, er der pølser og drikke i sognegårdene.

Med venlig hilsen indsamlingslederen/Kirke- og kulturmedarbejderen

tlf. 20 18 40 20

mail: smh.horsens-hammer@mail.dk


Sogneindsamlingen d. 12. marts 2017

Søndag d. 12. marts var der gudstjeneste i Horsens Kirke kl. 9.00. Derefter var alle indsamlere og frivillige hjælpere fra begge sogne inviteret på morgenmad i Horsens Sognegård. Efter morgenmaden gik indsamlerne ude på deres ruter, og da de kom tilbage kunne de spise frokost - pølser, brød og sodavand, som stod klar i begge sognegårde.

Tusind tak til de flittige  indsamlere (heriblandt konfirmander) for deres store indsats. Tak til de mange der har givet et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp - og også for at tage god imod de frivillige indsamlere. En særlig tak til de frivillige, der har hjulpet til med afviklingen af det praktiske i de to sognegårde. Det var en god og hyggelig dag med fint vejr, hvor sognene har gjort en stor fælles indsats til fordel for verdens fattige. I alt blev der samlet ind for 10776 kr. i Horsens og Hammer Sogne (3976 kr. i Horsens Sogn og 6800 kr. i Hammer Sogn, hvoraf det er oplyst at 1000 kr. i Hammer Sogn blev indsamlet via Mobilpay). Herunder ses billeder fra dagens forløb. På gensyn næste år!

Med venlig hilsen Christine Bjerre, indsamlingsleder

Kirkelig vejviser

Dåb, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer. Klik her: Kirkelig vejviser