Sogneindsamlingen søndag d. 11. marts 2018

Tusind tak til alle frivillige for hjælpen ved årets indsamling og også et særligt tak til alle de, som har støttet indsamlingen med et beløb. Indsamlerne kom bogstaveligt talt på glatis, da der var isslag denne morgen og formiddag, så indsamlingen var noget vejrligt udfordret. Tak til alle de indsamlere der alligevel trodsede omstændighederne og begav sig ud på glatis!


Sogneindsamlingerne i Horsens og Hammer Sogne

Hvert år i marts er der sogneindsamling i både Horsens Sogn og Hammer Sogne.

Mange frivillige går en rute til fordel for verdens fattige denne dag.

Vi begynder altid med gudstjeneste i én af sognenes kirker, hvorefter der er fælles info og morgenmad i én af sognegårdene. I de "ulige" år er gudstjenesten i Horsens Kirke med efterfølgende info i Horsens Sognegård. I de "lige" år er gudstjenesten i Hammer Kirke med efterfølgende info i Hammer Sognegård i Grindsted.

Når man er færdig med morgenmaden, kører bussen de indsamlere og kirkegængere, der skal indsamle i nabosognet, tilbage.

Når man som indsamler vender tilbage fra sin rute, er der pølser og drikke i sognegårdene.

Med venlig hilsen indsamlingslederen/Kirke- og kulturmedarbejderen

tlf. 20 18 40 20

mail: smh.horsens-hammer@mail.dk


Kirkelig vejviser

Dåb, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer. Klik her: Kirkelig vejviser