Gode informationer

Vedrørende diverse anmeldelser kan evt. også findes på www.personregistrering.dk ligesom man naturligvis er meget velkommen til at kontakte kordegnen tlf. 40 44 05 47

Indmeldelse i Folkekirken:

Kontakt præsten.

Udmeldelse af Folkekirken:

Kontakt præsten eller kordegnen.

Kirkelig vejviser

Dåb, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer. Klik her: Kirkelig vejviser