Vielse


Tidspunktet aftales med præsten. Ansøgning om vielse - ægteskabserklæring findes ligeledes på www.borger.dk Hjemkommunens vielseskontor sender en prøvelsesattest, der afleveres til præsten eller kordegnen.

Kirkelig vejviser

Dåb, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer. Klik her: Kirkelig vejviser