MUSlinger

MUSlinger er musik og leg for børn på 1-6 år med en forælder eller bedsteforælder i sognegården i Grindsted torsdag kl. 16.00. Vi er startet op igen efter sommerferien 2023 den 17. august, men du kan sagtens nå at melde dig og dit barn til. 

Vi leger med alle sanser, hører historier, laver drama og laver sjov musik med sang og rytmeinstrumenter. Det koster ikke noget at gå til MUSlinger, og alle er velkomne - uanset bopælssogn. Du kan tilmelde dig herunder eller stille spørgsmål  til kirke-kulturmedarbejder Tenna på 60195980 eller tennalyng@gmail.com

 

   MUSlinger