Gudstjenester

Højmessen  

Højmessen søndag formiddag kl. 10 er hovedgudstjenesten. Den har en form, hvor alle led i en kristen gudstjeneste er indeholdt. Det er Trosbekendelse, Fadervor og andre bønner, tekstlæsninger fra både Det gamle og Det nye Testamente, salmer, dåb, nadver og prædiken, velsignelsen og musik både spillet og sunget.

Højmessens form er bestemt og bekrevet ved en kgl. resolution. Præster og menighedsråd kan i enighed vedtage enkelte ændringer. Større ændringer skal godkendes af biskoppen.

Højmessen i Horsens-Hammer følger den forordnede højmesseordning, som interesserede kan finde bogen ”Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke – Ritualbog”. Gudstjenestens form og forløb står tillige i Den Danske Salmebogs tekstdel. Højmessen er en festgudstjeneste og udspringer af påskemorgen, hvor Jesus rejstes op af graven og besejrede døden.

 

Spaghettigudstjeneste

Spaghettigudstjeneste er en børnegudstjeneste vi har én gang om måneden, skiftevis i Horsens kirke og Hammer kirke, med efterfølgende spisning i den tilhørende sognegård. Gudstjenesterne ligger i hverdage, varer 20-25 min, og er i børnehøjde.  

 

Stillegudstjenester

Stillegudstjenester, eller meditationsgudstjenester, er aftengudstjenester. Tanken bag dem er, at kirkerummet er et værested, hvor der ikke stilles krav til kirkegængeren, men i stedet skabes et rum til refleksion. 

   Gudstjenester