Menighedsråd

En sognekirke bliver ledet af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire eller to år. Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Dertil har menighedsrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper, undtagen præsterne. Her kan du læse medarbejderhåndbogen. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster. 

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Se en liste over de forskellige udvalg her. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige, eller ansatte. Man kan følge med i menighedsrådets arbejde ved at læse referater fra menighedsrådsmøder. Disse møder er offentlige, og tid og sted følger nedenunder.

   Menighedsrådsmøder