Begravelse og bisættelse

Når en person dør, skal de pårørende anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er den kirkebogsførende sognepræst.

Ved dødsfald foretrækker de fleste pårørende at henvende sig til en bedemand, som tager sig af en lang række praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen. Bedemanden udfylder blandt andet dødsanmeldelsen til begravelsesmyndigheden og aftaler der tid og sted for bisættelsen. Præsten tager herefter kontakt til de nærmeste pårørende.

Hvis afdøde ikke havde bopæl i sognet, er der mulighed for at blive begravet eller bisat fra en af kirkerne, hvis vedkommende:

    • var døbt, konfirmeret eller viet i én af sognets kirker.
    • havde nære pårørende i sognet
    • tidligere har haft bopæl i sognet