Vielse og kirkelig velsignelse

Bor I i sognet og ønsker at indgå ægteskab, skal I kontakte sognepræsten og aftale et tidspunkt for vielsen. Mindst én af jer skal være medlem af folkekirken, for at blive viet i folkekirken. Før vielsen skal I indhente en prøvelsesattest på rådhusets vielseskontor (eller på borger.dk). Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret og må være max. 4 måneder gammel på vielsestidspunktet. Før vielsen skal I have en samtale med den præst, der skal vie jer. Derudover skal der være to vidner til stede ved vielsen, som registreres som vidner til vielsen.

Hvis I er borgerligt viede kan I få en kirkelig velsignelse – en handling, der på mange punkter ligner en kirkelig vielse.

Bor en af jer ikke i sognet, har I mulighed for at blive viet eller få foretaget en kirkelig velsignelse i kirken, hvis:

– En af jer tidligere har haft bopæl i sognet.

- En af jer er døbt og konfirmeret i sognet

- Hvis i har nære pårørende (forældre, søskende eller børn) der bor i sognet.

Hvis I ønsker at ændre jeres navne i forbindelse med vielsen, skal I ansøge om navneændring på bryllupsdagen via www.borger.dk