Her kan du finde Horsens og Hammer Sognes medarbejdere

Sognepræst Horsens-Hammer

Sognepræst: Daniel Høgagard

Øster Hassingvej 18, Langholt

9310 Vodskov

Tlf. 21 60 05 14

Mail: dah@km.dk

Fridag mandag


Præsteafløsere

Bodil Bolding Kristensen

Vodskov Kirkevej 60, 9310 Vodskov

tlf. 98 29 30 56

Mail: bbk@km.dk

Fri mandag

 

Oscar Lied

Lavendelparken 56, 9310 Vodskov

tlf. 61 15 80 03

Mail: oal@km.dk

Fri fredag


Kordegn

Inge Gregersen

Tlf.: 40 44 05 47

Telefontid: tirsdag-fredag fra kl. 10.00-13.00

Kan træffes efter aftale 

e-mail.: inmg@km.dk  

Fri mandag


Organist

Lene Holt Nielsen

Tlf. 23 42 03 72

Mail: l-h-n@stofanet.dk

Fri mandag

 

 


Kirke- & Kulturmedarbejder og kirkesanger

Stillingen er vakant fra 1. februar 2019


Husvært i Horsens og Hammer sognegårde

Ida Lindgaard Blok Nielsen

Horsens Sognegård:

Tlf. 98 25 51 30 / 60 37 74 45

Telefontid: 8.00-15.00

mail: betteida@outlook.dk

 

Hammer Sognegård:

Tlf. 98 28 64 02 / 60 37 74 45

Telefontid: 8.00-15.00

Mail: betteida@outlook.dk


Graver v/ Horsens og Hammer Sogne

Ulla Blok Nielsen

Tlf: 24 60 19 54

Mail: Ullalbn@gmail.com


Gravermedhjælper v/ Horsens og Hammer Kirker

Rikke Lysgaard

Tlf. 61 16 36 25

Mail: rikke7219@gmail.com


Gravermedhjælper v/ Horsens og Hammer Kirker

Birthe Hansen


Gravermedhjælper v/ Horsens og Hammer Kirker

Tommy Stokholm


Gravermedhjælper v/ Horsens og Hammer Kirker

Jens Lindhardt Jensen

Træffetid for kirkegårdspersonale

Horsens Sogn: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.00

Hammer Sogn: Mandag og onsdag kl. 8.00-15.00


Horsens Kirke

Horsens Kirkevej 30, Langholt

9310 Vodskov

Tlf. 61 16 36 25

Rikke Lysgaard

Mail: rikke7219@gmail.com


Horsens Sognegård

Horsens Kirkevej 28, Langholt

9310 Vodskov

tlf. 60 37 74 45

Telefontid: 8.00-15.00

Ida Lindgaard Blok Nielsen

mail: betteida@outlook.dk


Hammer Kirke

Hammer Kirkevej 10

9381 Sulsted

tlf. 98 28 65 53

Ulla Blok Nielsen

Mail: Ullalbn@gmail.com


Hammer Sognegård

Hammer Sognegård

Uggerhalnevej 23-25,Grindsted

tlf. 60 37 74 45

Telefontid: 8.00-15.00

Ida Lindgaard Blok Nielsen

Mail: betteida@outlook.dk


Kirkelig vejviser

Dåb, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer. Klik her: Kirkelig vejviser