Menighedsråd | Horsens-Hammer Pastorat

Menighedsråd

En sognekirke bliver ledet af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire eller to år. Der er valg til menighedsrådet i 2020, og nye medlemmer, som har lyst til at gøre en stor forskel forskel for kirkens liv, er velkomne. Du kan læse mere på menighedsrådsvalg.dk. Der er orienteringsmøde i Hammer sognegård den 11. august og i Horsens sognegård den 13. august. Valgforsamling med opstilling og aftemning sker den 15. september i Hammer sognegård og den 17. september i Horsens sognegård. Alle møder begynder kl. 19. 

 

Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Dertil har menighedsrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper, undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster. 

 

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Se en liste over de forskellige udvalg her. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige, eller ansatte. Man kan følge med i menighedsrådets arbejde ved at læse referater fra menighedsrådsmøder. Disse møder er offentlige, og tid og sted følger nedenunder.

Dagsorden til mødet den 13. august kl. 16.30 kan læses her.

Menighedsrådsmøder

13
AUG

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 13. august 2020, kl. 16:30
Horsens Kirkevej 28, 9310 Vodskov

08
SEP

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 8. september 2020, kl. 19:00
Uggerhalnevej, 9310 Vodskov

15
SEP

Valgforsamling Hammer Sogn

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 19:00
Hammer Sognegård

17
SEP

Valgforsamling Horsens Sogn

Dato: 
Torsdag d. 17. september 2020, kl. 19:00
Horsens Sognegård

20
OKT

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 20. oktober 2020, kl. 19:00
Horsens Kirkevej 28, 9310 Vodskov

17
NOV

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 17. november 2020, kl. 19:00
Uggerhalnevej, 9310 Vodskov
Ophavsret: